حل چالش‌ها در بیزینس مهارت می‌خواد!

سقراط ۲۵۰۰ سال پیش گفت برای رسیدن به موفقیت ۲ راه برای انسان ها وجود داره
۱ راحت ترین راه
۲ بهترین راه
و این دو راه همیشه در مقابل هم هستن. ما برای اینکه بیزینس خودمون رشد بدیم معمولا به دنبال راحت ترین راه میگردیم و معمولا راحترین راه بهترین راه نیست.
ما به شما کمک میکنیم برای رسیدن به خواسته خود بهترین راه را پیدا کنید.

خدمات بیزینس کوچینگ فردی

بیزینس کوچینگ چیست؟

بیزینس کوچینگ چیست؟

بیزینس کوچینگ شراکت و همراهی مستمر بین کوچ و مراجعان است و به مراجعان کمک می‌کند که بتواند اهداف و چشم‌انداز خود را شفاف‌تر ببیند و در مسیر رسیدن به اهداف چالش‌های خود را برطرف کنند تا با اطمینان بیشتر و متمرکزتر با سرعت بیشتری به سمت اهداف و خواسته‌هایش پیش روند. به طور خلاصه، بیزینس کوچینگ به صاحبان سازمان‌ها کمک می‌کند که بتوانند وضعیت موجود سازمان خود را شفاف‌تر ببینند و یک برنامه هدفمند برای رسیدن به وضعیت مطلوب خود طراحی کنند.

بیزینس کوچ کیست؟

بیزینس کوچ فردیست که بامهارت و ابزارهای بیزینس کوچینگ از جمله شنیدن فعال، سؤال قدرتمند و بازخورد و تجربه خویش به مراجع کمک می‌کند که بتواند پتانسیل‌ها و توانایی‌های خودش را در راستای برطرف نمودن چالش‌های سازمانش بکار گیرد.

بیزینس کوچ معتقد است که مراجعش خلاق، توانمند و نوآور است و توانایی پیداکردن راه‌حل چالش‌های خود با استفاده از توانایی و پتانسیل خودش را دارد، همچنین اعتقاد دارد که برای افراد مختلف با یک چالش یکسان راه‌حل‌های مختلفی بر اساس توانمندی‌های آن‌ها وجود دارد .

بیزینس کوچ کیست؟

مزایا بیزینس کوچینگ فردی

از چه کسی مشاوره می‌گیریم؟

علی عیسایی
علی عیسایی

مدیر آکادمی علی عیسایی

مشاوره بیزینس کوچینگ فردی

5O5A9695 scaled